Dimittendlisten
- Et ungt pust i IDA`s politiske ledelse!
* Gåpåmod og nye impulser

Tværorganisatoriske projekter - samspil mellem uddannelsesinstitutioner, faglige netværk og yngre ingeniører.

Kompetencegivende kurser til en pris som yngre ingeniører kan betale af egne midler.

Bedre tilbud til unge ingeniører der ønsker at starte egen virksomhed.

Individuel service i forbindelse med ansættelseskontrakter og ansættelseskonflikter i et globalt arbejdsmarked.
   » Landsforening og værdier
   » Præsentation og historie
   » * Gåpåmod og nye impulser
   » * Fra studie til job
   » * International orientering
   Forside » * Gåpåmod og nye impulser

Mange faglige arrangementer og kurser.

Det arbejde støtter Dimittendlisten. Vi ønsker dog flere længerevarende kompetencegivende tilbud til en pris unge ingeniører selv kan betale.

Kontakt - Listefører Arne Lundsby Andersen - tlf. 24 25 50 57 eller på mailadressen arl@dialogbyg.dk